Android app
Fast-Sub

"חוקי הצ'אט לא לקלל\להתגרות\להתחיל מריבה\לקלל חברי צוות או את האתר בפרט, לא להספים\להטריל\להציף את הצ'אט\לשאול שאלות שחוזרת על עצמם וקיבלו תשובה,‏ אין להתווכח עם מנהל צ'אט שנתן באן למשתמש אחר בצ'אט, אין לשלוח קישורים לקבוצות פאנסאב אחרות ללא אישור מנהל צ'אט\לפרסם קבוצות בצ'אט, אין לשלוח תוכן בלתי הולם בצ'אט (במידה ואינך בטוח מה הוא "תוכן בלתי הולם" נא לשאול מנהל צ'אט),‏ משתמש שיעבור על החוקים יקבל אזהרה פעם אחת, ובמידה וימשיך במעשיו נאלץ להרחיקו מהצ'אט,‏ (משתמש שיקלל חבר צוות יקבל באן קבוע ללא אזהרה) ‏